2004 - «احمد فراستی» از سران سابق ساواک با افشاگری درباره «محسن مخملباف» کارگردان فراری که در سالهای اخیر علیه اسلام و ایران فیلم ساخته، با بیان اینکه مخملباف در دوران جوانی سابقه سرقت مسلحانه داشته، گفت: “پدرش معتاد بود و ترک منزل کرده بود و مادرش با شخصی ارتباط داشت. خود مخملباف در منزل خانمی به‌نام «پری‌قزوینی» در محله‌ی بدنام زندگی می‌کرده و بعدها پس از آزادی به خانه همین خانم حمله‌ور شد و وسایل او را غارت نمود ...”

منبع: goo.gl/KkBLSk

دانلود فایل اصلی