2020 - چند روز پیش «برناردلوئیس» یهودیِ آمریکایی-انگلیسی که به‌سبب ارائه طرح تجزیه ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه به «دشمن شماره یک ایران» معروف شده بود، به‌هلاکت رسید.

نکته قابل تامل اینجاست که «ربع پهلوی» که خود را وارث تاج و تخت شاهان رژیم پهلوی می‌داند، از این شخصیت ضدایرانی به‌عنوان «استاد بزرگ و برجسته» خود نام برده است!

منبع: goo.gl/svzkME

دانلود فایل اصلی