2108 - شازده‌ی مفت‌خوری را می‌شناسیم که 58 سال عمر کرده، یعنی بیش از 508 هزار ساعت، اما یک ساعت هم کار نکرده! در این سالها با پولی‌هایی که پدرش از جیب مردم ایران دزدیده، مثل یک «شاهزاده» زندگی کرده! حالا می‌گوید که میخواهد «کشورش را پس بگیرد». نمی‌داند که اگر قرار به پس گرفتن باشد، ملت ایران اول باید اموالی که پدرش دزدیده را پس بگیرد.

دانلود فایل اصلی