2109 - پس از انتشار خبر هلاکت «جان مک‌کین» از حامیان تروریستهای منطقه و حمله موشکی به ایران، بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون مانند منافقین و سلطنت‌طلبان تا افرادی مانند فخرآور ، «نیک‌آهنک کوثر» و امثالهم از مرگ این سناتور ضدایرانی شدیداً ابراز تاسف کردند. «ربع پهلوی» هم با انتشار  پیامی مک‌کین را حامی مظلومان جهان و الگوی خود دانست!!

منبع: goo.gl/zXxjzS

دانلود فایل اصلی