2110 - پس از آنکه چندی پیش رسانه‌های ضدانقلاب به «محمدرضا گلزار» بابت حمایت از مدافعان حرم حمله کردند، اخیراً نیز به‌سبب آنکه در یکی از مسابقه‌های تلویزیونی به اجرای او، به درستی و بر اساس حقایق تاریخی، زمان جدایی جزیره بحرین از ایران در دوران حکومت «محمدرضا پهلوی» عنوان گردید، بهانه‌ای شد تا عناصر ضدانقلاب بخصوص سلطنت‌طلبان به این بازیگر مطرح ایرانی توهین و فحاشی کنند.

دانلود فایل اصلی