2111 - در ادامه درگیری عناصر اپوزیسیون با یکدیگر، پس از آنکه «منصور اسانلو» یکی از عناصر اپوزیسیون فراری به آمریکا «امیرعباس فخرآور» را به نقش داشتن در ترور خود متهم کرد، فخرآور مواجب‌بگیر سرویس جاسوسی آمریکا و اسرائیل، اسانلو را عامل جمهوری‌اسلامی نامید و با تهدید او به مرگ، گفت: “اگر به این کارها ادامه دهید شمشیر سیاوشی خود را می‌کشم و طوفان به پا می‌کنم!”

منبع: goo.gl/dGfXm2

دانلود فایل اصلی