2113 - در ماه‌های منتهی به انقلاب، «محمدرضا پهلوی» تصمیم گرفت برای تشکیل دولت از «جعفر شریف امامی» فراماسونِ معروف، استفاده کند.

همه می‌دانستند که نخست‌وزیر جدید شاه به فساد اخلاقی و لقب «آقای پنج درصد» شهرت دارد. می‌گفتند وجه تسمیه لقبش هم این بود که مانند خود شاه از تمامی قراردادهای دولتی، پنج درصد حق حساب می‌گرفت!

منبع: معمای هویدا، عباس میلانی، ص386

دانلود فایل اصلی