2118 - «نفیسه کوهنورد» خبرنگار BBC در عراق، درباره رابطه حسنه و احترام عراقی‌ها به ایرانی‌ها گفت:‌ “از سال 2003 بارها به عراق سفر کرده‌ام ... از شمال تا جنوبش را رفته‌ام ... واقعا چیزى جز احترام ندیده‌ام ... در اوج جنگ و گرما و سرما جاى استراحتشان را به من و تیمم داده‌اند و به روى خودشان نیاوردند که جایى براى استراحت ندارند. مردمى بوده‌اند که تنها پتو و بالششان یا حتى چند بطرى آب باقى‌مانده را با اصرار به ما داده‌اند و به دروغ گفته‌اند که خودشان هم دارند تا ما راحت باشیم. بیشتر وقتها وقتى گفته‌ام ایرانى‌ام کلى ذوق کرده‌اند و به قولى روى چشم گذاشته‌اند ...”

منبع: www.goo.gl/P6JcpZ

دانلود فایل اصلی