2119 - «اردشیر زاهدی» وزیر امور خارجه و آخرین سفیر شاه در آمریکا، درباره‌ی میزان ثروتی که «محمدرضا پهلوی» موفق به انتقال آنها به خارج از کشور شد گفت: “دادستان تهران در زمان شریف امامی، فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به‌شکل ارز خارج کرده بودند استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلیحضرت تا آن زمان سی و یک میلیارد دلار از کشور خارج کرده بود ...”

منبع: کتاب «25 سال در کنار پادشاه»، ص313

دانلود فایل اصلی