2120 - «حشمت‌ا... طبرزدی» از عناصر ضدانقلاب، با بیان اینکه مردم ایران هیچ اعتمادی به مخالفان جمهوری‌اسلامی ندارند، گفت: “آن چیزی که اکنون نداریم، اتحاد بین اپوزیسیون و اعتماد عمومی به اپوزیسیون است ...”

منبع: www.goo.gl/DgqYf8

دانلود فایل اصلی