2121 - «امیرعباس فخرآور» عامل سرویس جاسوسی آمریکا و اسرائیل، با توهین به مقدسات اسلامی بخصوص امام حسین(ع)، با تکرار ادعاهای وهابی‌ها و داعشی‌ها گفت: “مراسم محرم یک خیمه‌شب‌بازی و افسانه است که آخوندها بعد انقلاب درست کرده‌اند. ماجرای عاشورا درگیری درون خانوادگی و بر سر قدرت بود که حق به حق‌دار رسید ... مردم ایران به مراسم محرم معتاد شده‌اند. باید به جنگ این تفکر رفت و شرکت در مراسم محرم را تحریم کرد!”

منبع: www.goo.gl/7B5ect

دانلود فایل اصلی