2126 - دینداری «محمدرضا پهلوی» نوعا عامیانه و آمیخته با تکبر و خودشیفتگی بود. به عنوان مثال وی در مصاحبه با «اوریانا فالاچی» خبرنگار معروف ایتالیایی ، درباره کرمات امام زمان(عج) در حق خود گفت: “برای من حادثه‌ای پیش آمد . من روی صخره‌ای افتادم و امام زمان مرا نجات داد. او خودش را بین من و صخره حایل کرد! می‌دانم چون او را دیدم، او را به ردی‌العین دیدم، نه در رویا ... من تنها کسی بودم که او را دیدم ... هیچ‌کس دیگر نمی‌توانست او را ببیند غیر از من.”

منبع: کتاب «مصاحبه با تاریخ سازان جهان»، اوریانا فالاچی، جلد2، ص292

دانلود فایل اصلی