2128 - «امیرعباس فخرآور» مواجب‌بگیر سرویس جاسوسی آمریکا که خود را از حامیان تحریم گسترده ایران می‌داند، با اذعان به اینکه عضویت در «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) تله‌ای برای جمهوری‌اسلامی ایران است، گفت: “آمریکا می‌خواهد بلایی که سر شوروی آورد را سر ایران میاورد ... هدف این گروه اینست که کل مبادلات اقتصادی حکومت بسته شود. اگر ایران آن را بپذیرد، قبول کرده که دشمنانش بر تمام فعالیت‌های اقتصادی و گردش مالی‌اش نظارت مستقیم دارند...”

منبع: www.goo.gl/otvvHz

دانلود فایل اصلی