2138 - «اردشیر زاهدی» داماد، وزیر امور خارجه و آخرین سفیر شاه در آمریکا، در توصیف اوضاع اقتصادی مردم در دوران حکومت «محمدرضا پهلوی» در خاطراتش گفت: "در آن سالها وضعیت اقتصادی و بهداشتی بسیار بد بود ... مثلاً در شمال ایران، اغلب بچه‌ها شکم‌های بزرگ و رنگ پریده داشتند، چون به مالاریا مبتلا بودند. در کرمان و بندرعباس، کیفیت آب اینقدر نامناسب بود که مردم به بیماری به نام پیوک مبتلا بودند..."

منبع: «رازهای ناگفته»، اردشیر زاهدی، ص35

دانلود فایل اصلی