2145 - در خاطرات سولیوان و پارسونز، سفیر آمریکا و انگلیس در دوران رژیم پهلوی آمده است: "تورم اوج تازه‌ای یافت و نرخ آن به 30 درصد رسید که نسبت به سالهای 1975 و 1976، به مراتب بدتر بود. برنامه‌های دولت برای احداث خانه‌های ارزان قیمت در شهرها عملی نشده و وضع زندگی در تهران فضاحت بار بود. با فرارسیدن تابستان 1977 در وضع توزیع برق کشور هم اختلالاتی ایجاد شد که ... نارضایتی‌های بسیاری ایجاد کرد ..."

منبع: کتاب «خاطرات دو سفیر»، ص322

دانلود فایل اصلی