2147 - «رضاشاه» مانند اغلب دیکتاتورها قبل از رسیدن به‌قدرت سخت به مذهبی بودن تظاهر می‌کرد و در مجالس عزاداری ایام محرم شرکت می‌نمود. اما پس از رسیدن به‌قدرت در بین سالهای 1315 تا 1317 در شب عاشورا کارناوال مفصلی به راه می‌انداختند و عده‌ای عمله و فاحشه را جمع می‌کردند و در کامیون‌ها در سطح شهر به رقص و پایکوبی می‌پردازند!

منبع: کتاب «علل و عوامل فروپاشی رژیم پهلوی»، ص165

دانلود فایل اصلی