2151 - «مریم معمار جعفری» که شهروندِ بهائیِ آمریکا است، بنیانگذار موسسه براندازی «توانا» می‌باشد که بودجه خود را سالیانه به‌طور مستقیم از وزارت خارجه آمریکا، اسرائیل، عربستان، انگلیس و هلند دریافت می‌کند و در جهت ترویج فرهنگ و ارزش‌های غربی فعالیت می‌نماید. او در جمع بهائی‌ها با توجیهاتی مضحک، از طرح حمله نظامی به ایران مانند حمله به عراق، افغانستان و سوریه حمایت می‌کند!

دانلود فایل اصلی