2152 - «ثریا اسفندیاری» همسر دوم «محمدرضا شاه» که به‌دلیل افکار انحرافی از دین اسلام خارج شد، در حالیکه نیازمندان ایران در اولویت بودند در وصیت‌نامه‌اش نوشت تا همه ثروتش و حتی آلبومش به حراج گذاشته شود و پولش به مبلغ ده‌ها میلیون دلار را به صلیب‌سرخ، کودکان عقب‌‌مانده فرانسه و سگهای ولگرد پاریس بدهند!

منبع: کتاب «مثل ثریا گریه خواهم کرد»،ص 928

دانلود فایل اصلی