2155 - پس از عزل رضاشاه از سلطنت، سفارت انگلیس به «محمدرضا شاه» خبر داد که گوش کردن به رادیو برلین و فتوحات و تصرفات ارتش آلمان مانع از انتصابش به‌عنوان شاه ایران خواهد شد! شاه به من (فردوست) گفت: “سریعاً با رئیس اطلاعات انگلیس در ایران تماس بگیر و بگو که همان شب با شاه صحبت کردم و گفت که نقشه را از بین می‌برم و رادیو هم دیگر گوش نمی‌کنم، مگر رادیوهایی که خودشان اجازه دهند بشنوم!!”

منبع:خاطرات «حسین فردوست»، ج1، ص100

دانلود فایل اصلی