2160 - گفت: زمان شاه، کشورهای مدعی قدرت، جلوی ما سر خم می‌کردن!
گفتم: الکی مثلا ما نمی‌دونیم شاهِ مملکت برای عزل و نصب یه وزیر از کاخ سفید اجازه می‌گرفت!!
گفت: چقدر تو این حکومت دزدی و اختلاس میشه!!!
گفتم: الکی مثلا ما نمی‌دونیم شاه وقت فرار، فقط تو یه قلم، 270 چمدون جواهرات دزدید و برد!!

منبع: goo.gl/2NsuzA

دانلود فایل اصلی