2161 - «امیرعباس فخرآور» مواجب‌بگیر سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رئیس‌صهیونیستی که از حامیان سرسخت تحریم ملت ایران است، چند روز پیش در حاشیه نشستی در واشنگتن با «یوسی کوهن» رئیس موساد و رئیس عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران دیدار کرد و از او خواهش کرد تا سازمان تحتِ‌امرش بیشتر به مخالفان حکومت ایران کمک کند!

منبع: www.goo.gl/xoV14k

دانلود فایل اصلی