2163 - «محمد نوری‌زاد» انقلابی‌نمای سابق و اپوزیسیون ورشکسته که پیشتر خواهان فعالیت آزادانه بهائی‌ها و شیطان‌پرستان در ایران شده بود، با توهین به شرکت‌کنندگان در راهپیمایی بزرگ اربعین، گفت: “با صدای بلند فتوا می‌دهم، هزینه کردن یک سکه یک ریالی از پول مردم برای رفتن به مکه و زیارت عتبات و پیاده‌روی اربعین، عین دزدی از جیب مردم است! ...”

منبع: www.goo.gl/U3pQai

دانلود فایل اصلی