2170 - «شجاع‌الدین شفا» معاون فرهنگی دربار پهلوی و دبیرکل جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، درباره هزینه‌های این جشن بزرگ گفت: “برای این جشن‌ها که چند روز طول کشید، حدود 400 میلیون دلار خرج شد!”

بنا بر محاسبه میزان تورم دلار در طول 45 سال اخیر، معادل کنونی هزینه جشن‌های مذکور بالغ بر 3 و نیم میلیارد دلار محاسبه شده است. این در حالی است که در آن سالها بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

منبع: www.goo.gl/d65mm

دانلود فایل اصلی