2179 - معمولا رسم بر این است که در پی یک اتفاق تاریخی شاعران، مورخان و حماسه‌سرایان سالها به آن واقعه بپردازند. حتی در خصوص داستانهای اساطیری نیز این مهم به انجام می‌رسد.

جالب آنجاست که در هیچ کدام از متون اساطیری و شهرهای حماسی ایرانی نه تنها نامی از روز کوروش نیامده که از«روز کوروش» هم حرفی زده نشده!

دانلود فایل اصلی