2189 - کوروش‌پرستان و تاریخ دوستان به جای آنکه برنامه‌ریزی کنند و در روز جعلی 7 آبان به پاسارگاد بروند بهتر است به اسرائیلی‌ها اعتراض کنند که عکس دیوانه‌ای مثل ترامپ را در کنار عکس کوروش بر روی سکه ضرب کرده‌اند!

این بزرگ‌ترین بی‌احترامی به کوروش و تاریخ ایران است!

دانلود فایل اصلی