2188 - آیا می‌دانید 7 آبان ماه (29 اکتبر) روز منتسب به کوروش بزرگ در هیچ‌یک از تقویم‌های معتبر جهانی از جمله سازمان ملل نیامده است؟!

دانلود فایل اصلی