2199 - گفت: زمان شاه احتراممون تو دنیا خیلی بیشتر بود!!!

گفتم: الکی مثلا ما نمی‌دونیم که شاه کاپیتولاسیون رو تصویب کرد که بر اساس اون احترام سگ آمریکایی از شاه ایران بیشتر باشه!

دانلود فایل اصلی