2204 - گفت: آقا چقدر تو مملکت فساد زیاده!؟ زمان شاه اینطوری نبود.

گفتم: الکی مثلا ما نمی‌دونیم اولین مراکز و گروه‌های فحشا رو «اشرف پهلوی» تشکیل داد که افراد رو برای تربیت فاحشه آموزش می‌دادن!!

دانلود فایل اصلی