2210 - گفت: چرا تو ایران اینقدر فضا امنیتیه!!؟

گفتم: الکی مثلا ما نمی‌دونیم، زندان‌های ساواک با آموزش موساد مخوف‌ترین زندانهای خاورمیانه بودن!

دانلود فایل اصلی