2209 - «حسن داعی» کارشناس رسانه‌های فارسی‌زبان بیگانه ازجمله «صدای آمریکا» که بسیاری از اعضای خانواده‌اش عضو گروهک تروریستی منافقین هستند، با درخواست از بیگانگان بخصوص دولت آمریکا برای حمایتِ مستقیم از مخالفان جمهوری‌اسلامی، با وقاحت از تجزیه کردستان ایران و عراق حمایت کرد!

منبع: www.goo.gl/B1BF5m

دانلود فایل اصلی