2212 - «امیرعباس فخرآور» از رقبای سیاسی «ربع پهلوی» با افشاگری درباره دریافت مبلغی هنگفت از سوی او بابت حضور در برنامه‌ی شبکه سعودی «ایران اینترنشنال»، اذعان کرد که پهلوی برای حضور در این شبکه 300000 دلار گرفته که نیمی را خودش برداشت و نیمه دیگر را بین اطرافیانش تقسیم کرد!

منبع: www.goo.gl/kpbu4v

دانلود فایل اصلی