2218 - در حالیکه بسیاری از فعالان سیاسی داخل و خارج ایران هدف اصلی تحریم‌های آمریکا را زندگی مردم ایران می‌دانند، «سعید قاسمی‌نژاد» از نوچه‌های «ربع پهلوی» در گروهک تازه‌تاسیس فرشگرد، طی مقاله‌ای با بیان اینکه فشارهای دولت آمریکا به ایران کافی نیست، گفت: “آمریکا باید تحریم‌های شدیدتری علیه ایران اعمال کند...”

منبع: www.goo.gl/xFiQay

دانلود فایل اصلی