2217 - «نیما راشدان» از نوچه‌های فرزند منتسب به شاه مخلوع، با بیان اینکه کشورهای عربی ازجمله عربستان سعودی در صورت سرنگونی جمهوری‌اسلامی از «ربع پهلوی» حمایت می‌کنند، گفت: “به‌شرط براندازی حکومت، کشورهای عربی وعده بازسازی ایران را به ما داده‌اند ...”

منبع: www.goo.gl/LhEgrR

دانلود فایل اصلی