2219 - در حالیکه در سال 1357 میزان مرگ و میر نوزادان در ایران حدود 8.5 درصد بود، به دلیل پیشرفت چشمگیر خدمات بهداشتی و درمانی در دوران حکومت جمهوری‌اسلامی، این میزان در سال 1397 به زیر یک درصد رسیده است. از این لحاظ در چهل سال اخیر، ایران دارای یکی از بالاترین نرخ کاهش میزان مرگ و میر نوزادان در جهان بوده است.

منبع: سازمان ملل www.goo.gl/uE6tm4

دانلود فایل اصلی