2223 - «امیرحسین اعتمادی» از نوچه‌های «ربع پهلوی» و از حامیان تحریم بیشتر ملت ایران، با اذعان به اینکه بودجه شبکه «ایران اینترنشنال» را اعراب سعودی می‌دهند، با وقاحت گفت: “سعودی پول می‌دهد و این عجیب نیست. بقیه هم پول می‌گیرند و این یک بازی بُرد بُرد برای ما است ... عربستان به‌جای هزینه در یمن به اپوزیسیون برای سرنگونی رژیم بیشتر کمک کند تا مشکلاتش حل شود”

منبع: www.goo.gl/ADkNNu

دانلود فایل اصلی