2224 - پس از آنکه «دونالد ترامپ» بار دیگر در توهینی وقیحانه مردم ایران را «ملت تروریست» نامید، با آنکه بسیاری از عناصر ضدانقلاب و اپوزیسیونِ مدعی ایران‌پرستی هستند و خود را طرفدار مردم ایران می‌دانند، اما در برابر اهانتهای رئیس‌جمهور آمریکا سکوت کرده یا کوشیدند سخنان او را تحریف کرده و وارونه جلوه دهند!

دانلود فایل اصلی