2241 - «سالومه سیدنیا» مجری بدنام و بهائی شبکه صهیونیستی «من‌وتو» که تاکنون بارها به اعتقادات و باورهای دینی مردم ایران توهین کرده است، این‌بار «علیرضا بیرانوند» سنگربان تیم ملی فوتبال جمهوری‌اسلامی ایران را به‌سبب آنکه به‌عنوان «سفیر نماز» انتخاب شده، مورد تمسخر قرار داد!

منبع:  www.goo.gl/KZ9zij 

دانلود فایل اصلی