2242 - «مهدی میرقادری» از حامیان «ربع پهلوی»، با اذعان به اینکه برخلاف بیش‌بینی‌ها حتی 20 درصد مردم ایران نیز موافق سرنگونی نظام جمهوری‌اسلامی نیستند، با توهین به مردم ایران گفت: “بر روی بیش از 80 درصد مردم گَرد بی‌تفاوتی و بی‌غیرتی ریخته شده ... این مردمِ حَسود و ظالم همراه ظالم و علیه مظلوم (ربع پهلوی!) هستند ...”

منبع: www.goo.gl/t6yU3Q

دانلود فایل اصلی