2244 - «روح‌ا... زم» مدیر کانال دروغ‌پراکن آمدنیوز که ارتباطش با سازمان جاسوسی موساد افشا شده، در پیامی به نمایندگان کنگره آمریکا با هدف جلب توجه و کمک آنها، با بیان اینکه 89 درصد مردم ایران خیلی زیاد طرفدار «ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هستند، به دروغ مدعی شد که بیش از 93 درصد مردم ایران خواهان دخالت آمریکا در امور داخلی ایران و کمک به سرنگونی نظام جمهوری‌اسلامی هستند!!

منبع: www.goo.gl/Gk25jg

دانلود فایل اصلی