2248 - «ربع پهلوی» در اندیشکده آمریکایی «واشینگتن» (وابسته به حزب لیکود اسرائیل و سازمان صهیونیستی آیپک)، ضمن درخواست از مقامات آمریکایی برای افزایش فشار با نظام جمهوری‌اسلامی و کمک به اپوزیسیون برای سرنگونی حکومت ایران، گفت: “دولت‌های غربی باید اموال ایران، حامیان حکومت و وابستگان برخی مقامات را ضبط کرده به ما بدهند!”

منبع اینترنتی: www.goo.gl/KNiuAy

دانلود فایل اصلی