2250 - «اسدا... عَلَم» در خاطراتش درباره فساد اخلاقی «رضا پهلوی» (ربع پهلوی) از همان دوران نوجوانی نوشته: “راجع به والاحضرت همایونی صحبت کردیم که ترتیب دختربازی ایشان در کیش فراهم‌ شده. (شاه) فرمودند بچه‌ی ما ناخوش نشود! عرض کردم 2 نفری که انتخاب شدند از بهترین دخترهای اروپا هستند! ...”

«ربع پهلوی» حق‌ دارد! از 16 سالگی پول دختربازی‌‌اش از جیب مردم داده شد. حالا هم از جیب مردم پول برای براندازی (بخوانید تفریح) می‌خواهد!

منبع: کتاب «یادداشت‌های علم»، جلد ششم، خاطرات 11 دی 1355

دانلود فایل اصلی