2255 - «امیرعباس فخرآور» مواجب‌بیگر دولت آمریکا که برخلاف ادعای دروغِ پیشینش معلوم شده به‌جای استادی نظافتچی دانشگاه تگزاس است، «هخا»وار با بیان اینکه باید مانند زمان انقلاب‌مشروطه، تهران را فتح کرد، گفت: “قدرت جمهوری‌اسلامی فقط در تهران است! پس باید از همه‌جای کشور و جهان جمع شویم و مانند زمان مشروطه تهران را تسخیر کرده و رژیم را سرنگون کنیم!!”