2256 - سخنان ضدایرانی «ربع پهلوی» در اندیشکده واشینگتن موجب شد برخی از عناصر اپوزیسیون برای حفظ وجهه وطن‌دوستی خود نتوانند در برابر آن سکوت کنند.
«مهران مرتضوی» از عناصر اپوزیسیون و داماد «ابوالحسن بنی‌صدر» ، با بیان اینکه ذلیل‌تر از «ربع پهلوی» کسی را ندیده، گفت: “40 سال با پول غارت شده از ملت ایران در غرب شاهانه زندگی می‌کند و تازه تقاضا می‌کند آمریکا مقسم پول ایران باشد. یعنی آمریکا تصمیم بگیرد ... پول را به آنها بدهد.”
منبع اینترنتی:www.goo.gl/HbfF81