۲۲۵۷ - در حالیکه تا سال 1357، تعداد مشترکین تلفن ثابت در ایران تنها 850 هزار مشترک(1) بود، اما پس از انقلاب‌اسلامی تاکنون، با توسعه چشمگیر خدمات زیرساختی و ارتباطی، این تعداد به حدود 40 میلیون مشترک(2) رسیده؛ یعنی رشدی 47 برابری!

منبع اینترنتی:

www.goo.gl/LDBg8f -1
www.goo.gl/dWAq69 -2

دانلود فایل اصلی