2258 - در دوران رژیم پهلوی بخصوص در دوران رضاشاه، حجم زیادی از آثار باستانی ایران از کشور خارج شد. به طوری که در سال  1314 پس از خروج اولین محموله از اشیای مکشوفه در تخت‌جمشید، سفیر آمریکا در ایران با خوشحالی گفت: “تعداد زیادی کامیون نیاز بود تا آثار باستانی از تخت جمشید برای انتقال به آمریکا، به بوشهر فرستاده شود...”

️منبع: «تاراج بزرگ»، نوشته محمدقلی مجد

دانلود فایل اصلی