2265 - «آرش سیگارچی» مجری و از مدیران بخش فارسی شبکه دولتی «صدای آمریکا» که در زمان حضورش در ایران به مقدسات اسلامی توهین می‌کرد و پس از فرار از کشور، سفر و زندگی در آمریکا را یکی از بزرگترین آرزوهای زندگی‌اش دانست، اخیرا گفت: “به وجود خدا و پیغمبر باور ندارم!”

️منبع: www.goo.gl/oWZnZ8

دانلود فایل اصلی