2266 - شرطِ اپوزیسیون! «نازیلا گلستان» مشاور «ربع پهلوی» و از سران گروهک موسوم به «شورای ملی ایران»، با اذعان به ارتباط مخالفان جمهوری‌اسلامی با دولت آمریکا، از تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان حمایت کرد و گفت: “در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا، درخواست کردیم تا به شروط 12گانه آمریکا برای مذاکره با حکومت ایران، شرط رعایت حقوق بشر ازجمله حقوق همجنسبازان و دگراندیشان لحاظ شود...”