2274 - «شاپور بختیار» آخرین نخست‌وزیر رژیم پهلوی که از عوامل تحریک رژیم صدام برای حمله به ایران بود، در بهمن 1360 طی مصاحبه‌ای در سخنانی خائنانه گفت: “یقینا جزایر سه‌گانه مال ما نیست و ممکن نیست در آنها زندگی کنیم. پس برای چه با همسایگان‌مان بجنگیم. بدون شک این کار دیوانگی است! ”

منبع اینترنتی: www.goo.gl/pzbcfF

دانلود فایل اصلی