2278 - چهارصد رأس از حامیان «ربع پهلوی» با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن درخواست برای تحریم و بلوکه کردن پولهای ایران در خارج کشور و دادن آنها با مخالفان حکومت، گفتند: "دستان این رژیم ویرانگر به خون سربازان آمریکایی آغشته است. سربازان شجاعی که برای کمک به ملتهای دربند افغانستان وعراق و پیکار با تروریسم اسلامی، دلیرانه جانفشانی کردند”

منبع اینترنتی: www.goo.gl/ZFqzQQ

دانلود فایل اصلی