2279 - «امیرعباس فخرآور» از مواجب‌بگیران دولت آمریکا با انتقاد از «ربع پهلوی» به‌سبب عدم حمایت از فراخوان‌های گروه‌های اپوزیسیون برای برگزاری تظاهرات و اغتشاشات، گفت: “شما قبل انقلاب از ایران رفتید و همیشه در رفاه و خوشی بودید و انگیزه واقعی برای مبارزه ندارید ... اطراف شما پر شده از مزدور، چاقوکش و خبرچینِ وابسته...”

منبع اینترنتی: www.goo.gl/cb7gR5

دانلود فایل اصلی